Matnia 2015, 4 - 7 czerwca 2015, Chmielno koło Kartuz, województwo pomorskie